O mnie

Celem mojej pracy jako logopedy jest ułatwienie dzieciom startu w dorosłe życie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, którego przyczyną mogą być problemy z poprawną wymową.